Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Swissbrand primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Swissbrand će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Swissbrand će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Swissbrand-a.

Ukoliko Swissbrand odluči da promeni ovu politiku, Swissbrand će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Swissbrand obradjuje, kako ih Splendore koristi i pod kojim okolnostima ih Swissbrand otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Swissbrand odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Swissbrand će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.Swissbrand.co.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

Swissbrand će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Swissbrand je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Swissbrand je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Swissbrand nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, Swissbrand će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada Swissbrand prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Swissbrand.

Nadzor/Primena

Swissbrand ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Swissbrand. Swissbrand Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Swissbrandmožete kontaktirati na e-meil adresi: info@swissbrand.co.rs.

Po pitanju ličnih podataka Swissbrand saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti
Swissbrand može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost Swissbrand, njegovih korisnika i javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima
Swissbrand može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste Swissbrand softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Swissbrand primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Swissbrand će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Swissbrand će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Splendorea.

Ukoliko Swissbrand odluči da promeni ovu politiku, Swissbrand će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Splendore obradjuje, kako ih Swissbrand koristi i pod kojim okolnostima ih Swissbrand otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Swissbrand odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Swissbrand će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.Swissbrand.co.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

Swissbrand će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Swissbrand je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Swissbrand je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Swissbrand nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, Swissbrand će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada Swissbrand prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Swissbrand.

Nadzor/Primena

Swissbrand ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Swissbrand. Swissbrand Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Swissbrand možete kontaktirati na e-meil adresi: info@Swissbrand.co.rs.

Po pitanju ličnih podataka Swissbrand saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti
Swissbrand može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost Swissbrand, njegovih korisnika i javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima
Swissbrand može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste Swissbrand softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.