U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate.
Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

Dužnost kupca je da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima, i ukoliko ima nedostataka koje je uočio javi odmah inače će izgubiti prava koja mu u vezi s tim pripadaju. Ukoliko je pregled obavljen kasnije, ili roba ima skrivene nedostatke koji se nisu mogli odmah uočiti, kupac ima rok od sedam dana da o tome obavesti prodavca. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja paket ne bi trebalo da preuzmete.

U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 065/513-00-13 ili 065/510-00-10  ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@ swissbrand.co.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 065/513-00-13 ili 065/510-00-10  , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@ swissbrand.co.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Swissbrand d.o.o je dužan da u toku trajanja garantnog roka popravi ili zameni robu, da umanji cenu ili raskine ugovor. Trajanje garancije za naše proizvode je 24 meseca.  swissbrand.co.rs je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom za njegovo rešavanje. Kupac ima pravo na naknadu štete ukoliko proizvod ne može da se popravi a kvar je nastao fabričkim putem ili da traži adekvatnu zamenu za drugi proizvod. Ukoliko se utvrdi da oštećenje na proizvodu nije nastalo fabričkim putem, kupac će biti obavešten o daljem postupku.

Swissbrand d.o.o  se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom. Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, neoštećenu ambalažu, garantni list i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina.

Garancija ne pokriva oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem i montiranjem proizvoda.

SWISSBRAND d.o.o
Prodaja kućnih aparata
tel: 065/513-00-13 065/510-00-10
e-mail: info@swissbrand.co.rs
Slatina 122
16000 Leskovac